Aby nás Pán Bůh miloval

česká lidová

1. AGby nás PánD Bůh miCloval, miD7lovalG,
   hříchy odpusDtil, neCbe dal, neD7be dalG,
   nic nežáCme, jenom to saGmé,
   aby nás PánD Bůh miCloval, miD7lovalG.

2. Aby nás Pán Bůh potěšil, potěšil,
   více dobrého naštědřil, naštědřil,
   nic nežádáme, jenom to samé,
   aby nás Pán Bůh potěšil, potěšil.

vyšlo ve ZP
Nápěvy prostonárodních písní českých (1862), str. 1, nápěv 1
Prostonárodní české písně a říkadla (1862), str. 358
Já písnička 1 (1993), str. 7