Aby nás Pán Bůh miloval

česká lidová

1. AGby nás PánD Bůh miCloval, miD7lovalG,
   hříchy odpusDtil, neCbe dal, neD7be dalG,
   nic nežáCme, jenom to saGmé,
   aby nás PánD Bůh miCloval, miD7lovalG.

2. Aby nás Pán Bůh potěšil, potěšil,
   více dobrého naštědřil, naštědřil,
   nic nežádáme, jenom to samé,
   aby nás Pán Bůh potěšil, potěšil.

noty

Ve zpěvníku:
Já písnička 1 /7