Bejvávalo

česká lidová – kánon

BejAvaE7lo, bejAvaE7lo, bejAvaE7lo dobAře.  E7
BejAvaE7lo, bejAvaE7lo, bejAvaE7lo dobAře.  E7
ZaA našichE7 mlaAdejch letE7
bejAval světE7 jaAko květE7.
BejAvaE7lo, bejAvaE7lo, bejAvaE7lo dobAře.  E7

vyšlo ve ZP
Já písnička 1 (1993)