Červená modrá fiala

česká lidová

1. ČerDvená, modGfiDala, fiala,
   kdes ji, má miAlá, trDhala, trhala,
   kdes ji, má milá trAhalaD?

2. Trhala jsem ji v zahrádce, v zahrádce,
   zabolelo mě mé srdce, mé srdce,
   zabolelo mě mé srdce.

3. Zelené, bílé ořeší, ořeší,
   ach, kdo mé srdce potěší, potěší,
   ach, kdo mé srdce potěší?

4. Zarmoutil mně ho ledakdo, ledakdo,
   ale potěšit nemá kdo, nemá kdo,
   ale potěšit nemá kdo.

5. Proč by tě srdce bolelo, bolelo,
   když už máš, holka, jiného, jiného,
   když už máš, holka, jiného.

vyšlo ve ZP
Já písnička 1 (1993)


Red And Blue-Coloured Violet 🇺🇸

Hudba: česká lidová / Text: Mark Landry

1. RedD and blue-colGoured violDet, violet
   Where’s it from, myA love youD picked it, you picked it
   Where’s it from, my love, youA picked itD?

2. It’s from the garden picked by me, picked by me
   But in my heart I was sorry, was sorry
   But in my heart I was sorry

3. Nuts which are coloured green and white, green and white
   Well, yho could give my heart delight, heart delight
   Well, who could give my heart delight

4. Everyone causes me distress, me distress
   No-one can give me happiness, happiness
   No-one can give me happiness

📚 Ve zpěvníku:
Let’s Sing In English /73