Cib cib cibulenka

česká lidová

CibA, cib, cibulenka,
mak , mak, makulenka,
kdyžE7 jsem byla maAličká,
choE7vala mě maAtička.
AE7 teď, když jsem veAliká,
muG7sím chovat JeAníka.

vyšlo ve ZP
Já písnička 1 (1993)