Čížečku čížečku

česká lidová

1. ČíDžečku, čížečku, ptáčA7ku maličDký,
   pověz mi, čížečku, jakA7 sejou mákD?
   AjG tak, tak seDjou mák,
   ajA7 tak, tak seDjou mák,
   ajG tak, tak seDjou mák,
   takA7 sejou mákD.

2. Čížečku, čížečku, ptáčku maličký,
   pověz mi, čížečku, jak roste mák?
   Aj tak, tak…

3. Čížečku, čížečku, ptáčku maličký,
   pověz mi, čížečku, jak kvete mák?
   Aj tak, tak…

4. Čížečku, čížečku, ptáčku maličký,
   pověz mi, čížečku, jak plejou mák?
   Aj tak, tak…

5. Čížečku, čížečku, ptáčku maličký,
   pověz mi, čížečku, jak zraje mák?
   Aj tak, tak…

6. Čížečku, čížečku, ptáčku maličký,
   pověz mi, čížečku, jak lámou mák?
   Aj tak, tak…

7. Čížečku, čížečku, ptáčku maličký,
   pověz mi, čížečku, jak jedí mák?
   Aj tak, tak…

vyšlo ve ZP
Já písnička 1 (1993)