Ej padá padá rosička

česká lidová

1. EjHm, padá, paEmroHmsičF#7kaHm,
   spaDly by moAje oDčičAkaD.
   [: SpaDly by moAje, spaF#7ly by aj tvoHmje,
   spaly by oGny oEmboF#7jeHm.

2. Ej, padá, padá listopad,
   pozdravuj milú nastokrát.
   Pozdravuj milú, holuběnku sivů,
   že ju tu mosím zanechat.

vyšlo ve ZP
Já písnička 1 (1993)