Hořela lípa hořela

česká lidová

1. HořAela lípa, hořela,
   podHm ní panenka sedE7ěla.
   JisHmkřičky na ni padEaly,
   mládE7enci pro ni plakAali.

2. Cožpak vy pro mě pláčete?
   Vždyť nejsem sama na světě,
   vždyť nejsem sama jediná,
   děvčat je plná dědina.

vyšlo ve ZP
Já písnička 1 (1993)


The Lime Tree Was Aglow Aglow 🇺🇸

Hudba: česká lidová / Text: Mark Landry

1. TheA lime tree was aglow, aglow
   UnHmder which a lass satE7 below
   TheHm little sparks fell onE her then
   ForE7 her were crying theA young men

2. Why on earth do you cry for me?
   They’re more in the world certainly
   I’m not the only one to get
   They’re enough girls in the hamlet

📚 Ve zpěvníku:
Let’s Sing In English / 62