Já husárek malý

česká lidová

1. Am husárek malCý,
   botG7y roztrhanCýE7,
   Am na vojnu nepDmojedFu,
   Adim buduE7 mít novAmý.

2. Tatíček to slyšel,
   ven z komůrky vyšel.
   Boty mi dal udělati,
   na vojnu jsem musel.

vyšlo ve ZP
Já písnička 1 (1993)