Já jsem muzikant

česká lidová

Ref: C jsemG7 muzCikant a přichG7ázím k vám z česCké země.
     My jsmeG7 muzCikanti, přichG7ázíme k vámC.

1. C umím hrátG7i! MyC umíme takG7y!
   AC to na housG7le. JakC se na ně hrajG7e?
   FidCli, fidli, staré vidli, fidG7li, fidli, housCličky,
   fidli, fidli, staré vidli, fidG7li, fidli, housCličky.

Ref: Já jsem…

2. Já umím hráti! My umíme taky!
   A to na basu! Jak se na ni hraje?
   Stála basa u primasa, za kamnama stála,
   jak Primaska zatopila, basa sama hrála.

Ref: Já jsem…

3. Já umím hráti! My umíme taky!
   A to na trumpetu! Jak se na ni hraje?
   Já rád játra, ty rád játra, on rád játra, trumpeta,
   já rád játra, ty rád játra, on rád játra, trumpeta.

Ref: Já jsem…

4. Já umím hráti! My umíme taky!
   A to na bubínek! Jak se na něj hraje?
   Bumtarata, bumtarata, bumtarata, bubínek,
   bumtarata, bumtarata, bumtarata, bubínek.

vyšlo ve ZP
Já písnička 1 (1993)