Jede jede poštovský panáček

česká lidová

1. JedAe, jede pošE7tovský panAáček,
   jede, jede pošE7tovský pánA.
   E7 vraný konAíčky jakE7o dvě rybAičky,
   jede, jede doE7 RokycanA.

2. Jede, jede poštovský panáček,
   jede, jede poštovský pán.
   Vpředu má trubičku a vzadu truhličku,
   jede, jede do Rokycan.

vyšlo ve ZP
Já písnička 1 (1993)