Kdyby mi to Pán Bůh dal

česká lidová

KdybGy mi to PánD7 Bůh dalG,
aby si mě dudD7ák vzalG,
dudy bych mu nosCila,
chlebD7a bych mu prosGila.
Kdyby mi to PánD7 Bůh dalG,
aby si mě dudD7ák vzalG.

vyšlo ve ZP
Já písnička 1 (1993)