Když jsem já šel tou putimskou branou

česká lidová

1. KdyžD jsem já šel tou putimskou branou,
   dívAaly se dvě panenky za mnou
   [: aD volaly: ŠtudGente,
   tyA malý premianteD! :]

2. Proč, panenky, proč na mě voláte,
   pročpak vy mě študovat nedáte?
   Já vás nesmím milovat,
   já musím študýrovat.

3. Sedm let jsem v Písku študýroval,
   ani jednu pannu nemiloval.
   Jenom jednu měl jsem rád,
   tu mi přebral kamarád.

4. Počkej, holka, však ty budeš plakat,
   až já budu kázáníško kázat,
   kázáníčko, kázání
   o věrném milování.

5. Počkej, holka, ty se budeš soužit,
   až já budu tu mši svatou sloužit
   v tom píseckým kostele,
   první bude za tebe.

vyšlo ve ZP
Já písnička 1 (1993)
Písničky do kapsy (1994)