Když jsem já sloužil

česká lidová

1. KdyžC jsem já sloužil toG7 první léto,
   vysDmloužil jsem si kuřCátkoG7 za toC.
   A to kuře krákoře běhG7á po dvoře,
   má panenka pláče domCa v komG7ořeC.

2. Když jsem já sloužil to druhé léto,
   vysloužil jsem si kachničku za to.
   A ta kačka bláto tlačká
   a to kuře…
   má panenka…

3. Když jsem já to třetí léto,
   vysloužil jsem si husičku za to.
   A ta husa chodí bosa
   a ta kačka…
   a to kuře…
   má panenka…

4. Když jsem já to čtvrté léto,
   vysloužil jsem si vepříka za to.
   A ten vepř jako pepř
   a ta husa…
   a ta kačka…
   a to kuře…
   má panenka…

5. Když jsem já to páté léto,
   vysloužil jsem si telátko za to.
   A to tele hubou mele
   a ten vepř…
   a ta husa…
   a ta kačka…
   a to kuře…
   má panenka…

6. Když jsem já to šesté léto,
   vysloužil jsem si kravičku za to.
   A ta kráva mléko dává
   a to tele…
   a ten vepř…
   a ta husa…
   a ta kačka…
   a to kuře…
   má panenka…

7. Když jsem já to sedmé léto,
   vysloužil jsem si botičky za to.
   A ty boty do roboty
   a ta kráva…
   a to tele…
   a ten vepř…
   a ta husa…
   a ta kačka…
   a to kuře…
   má panenka…

vyšlo ve ZP
Já písnička 1 (1993)

vyšlo na CD
Trampské perly 7 (2008)