Písnička česká

Hudba a text: Karel Hašler

1. TyG naše písničky jsouD jak ty perličky
   naG šňůrce navlečeD.
   KoGlik je krásy v nich aC je to velký hřích,
   žeA7 jsou tak opuštěD.  D7

Ref: TaG naše písDnička česGká,  G7
     taC je tak hezká, tak hezGká.  G7
     TakC jako na louce kyGtička
     vyAmrostla taD naše písGničkaD.
     G se ta písDnička ztraGtí,  G7
     pakC už nic nebudem mítG,  G7
     jestCli nám zahyne,
     všeGchno s ní poA7mine,
     poDtom už neD7budem žítG.

2. Zpívejte, lidičky, ty naše písničky,
   písničky z Moravy, z Čech,
  ta naše písnička je sice prostičká,
   ale je nejhezčí z všech.

Ref: Ta naše…

noty

Ve zpěvníku:
Já písnička 1 /95