Pod tou naší jedlí 🎵

Hudba: Josef Kalaš / Text: Vilém Sýkora

1. V neGděli vždy doD7 nebe se Gvám,
   zdali buAmde dnesD7ka hezGký den.
   Když sluníčko svíD7tí, tak si zpíGvám,
   dnes zas půjAmdu seD7 svou miGlou ven.
   Potom naC ni přes hodinu čeGkám,
   toD jen proAmto snad, že mám ji ji rádH7.
   KdyžG konečně dosD7tanem se Gkam,
   oba dosDtaneme velA7hladD.   D7   G   D7

Ref: PodG tou našíGm jedD7spoGlu jsme siGm sedD7li,
     coG námG7 E7ma zabalilaCm, toG jsme všechA7no snědD7li.
     PoGtom jsme seGm zvedD7li, kdyžG jsme všechnoGm snědD7li,
     poG nás zbylE7 jen mastAmný papírCm, podG tou naD7ší jedGlí.

2. Dodnes, věřte, nevím co je láska,
   o tom když snad slůvko prohodím,
   na čele mé milé je hned vráska:
   Kvůli tomu s tebou nechodím!
   Hleď, abys měl stále něco k snědku,
   žaludek je přec srdíčku blíž,
   sníme to tam někde beze svědků,
   lásky, té se hochu nenajíš!

Ref: Pod tou naší…

V sešitě:
Osadní notes 18 /4

blázni chlast chudoba faleš farmáři jídlo koně kovbojové loučení lovci marnivost milenci muzika máma namlouvání námořníci osada padouši pohádka pohřeb politika poprava prostitutky psychologie rozchod rybáři samota smrt smutek svatba svoboda touha uspávanky vlast vojna vzpomínky vztahy válka vánoce zbožnost zima zvířátka černoši řeka řemeslníci