Pojď dál

Hrají: Grošáci (1994) – Zpěv: XXX
Hudba: XXX – Text: XXX

1.
Já vím, jaký je bloudit v tmách,
tmou nikdy neprojdeš sám.
Šance tady je, překroč práh.
Proč nechceš dál, se tě ptám.

Ref:
A tak ti říkám:
Pojď dál! A dál to zkouším,
kdy zaženu z očí stín.
Točí se svět a já ho pouštím
číší zlatých vín.
A tak ti říkám:
Pojď dál, pojď jen dál!

2.
Jen klidně pojď, do tmy září sál
jak vánoců minulejch sníh.
Už táta můj tady Hill-Billy hrál,
zůstat stát byl by snad hřích.

Ref:
A tak ti…

Tmou dál ulicí bloudíš, jen tvůj stín vítám,
hřích můj podivně soudíš ty jen sám.

1.
Já vím, jaký je…

Ref:
A tak ti…

A tak ti říkám:
Pojď dál, pojď jen dál!
A tak ti říkám:
Pojď dál, pojď jen dál!


vyšlo na CD
Grošáci – Nač tedy lhát (1994)