Žár

original: Well Ran Dry
Hrají: Grošáci (1997) – Zpěv: Olga Trojanová
Hudba: Marcel Brixy, Molly Scheer – Text: Helena Bednářová

1.
Jen žár a vítr jdou plání,
z tváří zmizel smích, lidský sen
opět se zvolna ztrácí.
zem spí, horký den níž se sklání,
bezmocní lidé jsou, když Bůh
Jobů pár zase shání.

Ref:
Nespím, matčin slyším pláč z dáli,
v noci z nočních můr na zdi kříž neubrání.
hledím teď k nebesům, která dešti se brání.

2.
Čas plynul, bez vody všechno zmírá,
otec prodal ráj ztracený,
už jen málo zbývá.
cestou dlouhou za duhou
k městu tři sta mil vedrem jet,
kde snad štěstí čeká.

Ale město má náruč drtící,
místo v trávě hrajem si v ulicích
plných pravd, že život může taky peklem být.
Bylo mi patnáct a přitom třicet snad
a přišel den kdy jsem se přestala bát,
stopnula vůz jedoucí k Mississippi Valley domů.

3.
Vidím teď jak roky jdou,
zeleň dnů pod modrou oblohou,
vzpomínám na matku svou.
Když usínám, stále se Boha ptám,
proč zničil rodičů mých ráj,
nechal všude jen žal.

Ref:
Nespím…


vyšlo na CD
Grošáci – Nebeskej lístek (1997)