📔 Písničky do kapsy 18

obal

Trampská romance 1

zpěv a kytara
vyd. Panton 1966 (1.vydání)
36 stran
14 písní s akordy a notami
35-394-65

  Písnička Skl Tx
1. Ascalona 8
2. Až budeš velký 10
3. Až ztichnou bílé skály 6
4. Bessie 18
5. Cariboo 35
6. Hej šup námořníci 13
7. Mám rád krásné děvče za řekou 22
8. Na řece keňu mám (Na řece kanoi mám) 26
9. Píseň starého pistolníka (Už dávno vychladly mé pistole) 16
10. Prodám boudu 28
11. Přijď na chvíli (Před chajdou) 24
12. Řeka hučí 20
13. Sosna 30
14. Stíny na prérii 32
15. Vlajka vzhůru letí (Vlajka) 5

Tiráž 1.vydání
Vydal PANTON, nakladatelství Svazu čs. skladatelů, Besední 3, Praha 1 – Sládkovičova 11, Bratislava ● Obálka Miloš Pozděna ● Úptavy pro kytaru Leopold Korbař ● Korigoval Zdeněk Horymír Procházka ● Technický redaktor Bohumil Macák ● Ryla a ofsetem tiskla POLYGRAFIA 3, n. p., závod J. Dimitrova, Praha 7 ● Náklad 25.000 výtisků ● 301 16/13 ● F-09*50715 ● 63/IX-14 ● I. vydání 1965