📔 Písničky do kapsy 39

Trampská romance 4

zpěv a kytara
vyd. Panton 1968 (1.vydání)
28 stran
10 písní
35-871-68

  Písnička Skl Tx
1. Až přijde ta chvíle 20
2. Ještě míli ještě chvíli 14
3. Lokálka 3
4. Margareta 8
5. Nezapomínejte kamarádi 22
6. Niagara 6
7. Táboráku plápolej 12
8. Těžko je umírat v dáli 24
9. Tři stěžně 10
10. Vzpomínka 17

Tiráž 1.vydání
Vydal PANTON, nakladatelství Svazu čs. skladatelů, Říční 12, Praha 1. Obálku navrhl Miloš Pozděna. Odpovědný redaktor Leopold Korbař. Korigoval Rudolf Krause. Technický redaktor Bohumil Macák. Noty ryla a ofsetem vytiskla POLYGRAFIA 3, n.p., závod Jiřího Dimitrova, Praha 7. Náklad 25 000 výtisků. 16/13. 707/21. VA 1,53. F-09*70643. 1. vydání 1968.
35-871-68 Cena 7 Kčs