SŠ Písničky do kapsy 31 📔

Trampská romance 3

obal

 
zpěv a kytara
vyd. Panton 1967 (1.vydání)
zde Panton 1976 (4.vydání)
40 stran
19 písní
35-668-67

  Písnička Skl Tx
1. Ahoj kamaráde(2) 20
2. Bílé kanoe 13
3. Chata pod kaňonem 32
4. Jim zálesák 5
5. Kamaráde drahý 26
6. Když odejde děvče 16
7. Kytara teskně naříká 4
8. Můj hochu 22
9. Nashledanou nashledanou (Soumrak do tábora padá) 11
10. Odešel kamarád 18
11. Peřej 34
12. Píseň domorodce (Lká ukulele tmou) 8
13. Řeka hučí 38
14. Táborový oheň 30
15. Údolí 36
16. Večer nad chatou 2
17. Večer slunko zapadá 24
18. Za měsíční noci 28
19. Zlatá řeka 10

Tiráž 1.vydání:
Vydal PANTON, nakladatelství Svazu šs. skladatelů, Besední 3,
Praha 1 – Sladkovičova 11, Bratislava. Obálka Miloš Pozděna.
Odpovědný redaktor Leopold Korbař. Úpravy pro kytaru Mlhoš
Kafka. Korigoval Rudolf Krause. Technický redaktor Bohumil
Macák. Ryla a ofsetem tiskla POLYGRAFIA 3, n. p., závod J. Di-
mitrova, Dobrovského 27, Praha 7. Náklad 25 000 výtisků. 16/13.
F-09*63264. I. vydání 1967 35-668-67. Cena 10 Kčs – I