SŠ Písničky do kapsy 39 📔

Trampská romance 4

 
zpěv a kytara
vyd. Panton 1968 (1.vydání)
zde Panton 1979 (3.vydání)
28 stran
10 písní
35-871-68

  Písnička Skl Tx
1. Až přijde ta chvíle 20
2. Ještě míli ještě chvíli 14
3. Lokálka 3
4. Margareta 8
5. Nezapomínejte kamarádi 22
6. Niagara 6
7. Táboráku plápolej 12
8. Těžko je umírat v dáli 24
9. Tři stěžně 10
10. Vzpomínka 17

Tiráž 1.vydání:
Vydal PANTON, nakladatelství Svazu čs. skladatelů, Říční 12, Praha 1. Obálku navrhl Miloš Pozděna. Odpovědný redaktor Leopold Korbař. Korigoval Rudolf Krause. Technický redaktor Bohumil Macák. Noty ryla a ofsetem vytiskla POLYGRAFIA 3, n.p., závod Jiřího Dimitrova, Praha 7. Náklad 25 000 výtisků. 16/13. 707/21. VA 1,53. F-09*70643. 1. vydání 1968.
35-871-68 Cena 7 Kčs