🌼 Holka modroooká

česká lidová

1. HolGkaC modGrooká, nesD7edávej uG potoka,
   holkaC modGrooká, nesD7edávej tamG!
   V potD7oce je velGká voda,
   vezD7me-li tě, budGe škoda.
   HolkaC modGrooká, nesD7edávej tamG!

Celá písnička >>