Já písnička 1 (zp)

Poř. 🌼 Lidovka Str. TAN
1. A já pořád kdo to je 6 🎵
2. A já sám 6 🎵
3. Aby nás Pán Bůh milova 7 🎵
4. Ach není tu není 8 🎵
5. Ach synku synku 9 🎵
6. Andulka konopě močila 10 🎵
7. Bejvávalo 12 🎵
8. Běží liška k Táboru 30 🎸
9. Boleslav Boleslav 1 11 🎵
10. Bratři bratři 11 🎵
11. Bude zima bude mráz 13 🎵
12. Cib cib cibulenka 12 🎵
13. Co sedláci co děláte 14 🎵
14. Co to tam šupoce 13 🎵
15. Čerešničky 15 🎵
16. Černé oči jděte spát 14 🎵
17. Červená modrá fiala 16 🎵
18. Červená růžičko rozvíjej se 17 🎵
19. Čí je děvče 16 🎵
20. Čížečku čížečku 7 🎵
21. Dobrú noc má milá 🇸🇰 18 🎵
22. Ej lásko lásko 17 🎵
23. Ej padá padá rosička 18 🎵
24. Hajho husy 19 🎵
25. Honza s Frantou 52 🎼
26. Hop hej cibuláři (Cibulička) 19 🎵
27. Hořela lípa hořela 20 🎵
28. Hrály dudy 20 🎵
29. Hvězdičky dobrou noc 21 🎵
30. Chovejte mě má matičko 21 🎵
31. Já husárek malý 22 🎵
32. Já jsem malý mysliveček 25 🎵
33. Já jsem muzikant 23 🎵
34. Já jsem z Kutné Hory 24 🎵
35. Já mám doma trnku 28 🎵
36. Já mám chaloupku 24 🎵
37. Já mám malovanou vestu 26 🎵
38. Já ne to ty 59 🎵
39. Já se vždycky ohlídám 27 🎵
40. Jede jede poštovský panáček 26 🎵
41. Jedna dvě tři čtyři pět 27 🎼
42. Jináč není v posvícení 29 🎵
43. Jsou mlynáři 28 🎵
44. K Budějicům cesta 29 🎵
45. Kdyby byl Bavorov 30 🎵
46. Kdyby byla Morava 31 🎵
47. Kdyby mi to Pán Bůh dal 31 🎵
48. Kdybys měla má panenko sto ovec 32 🎵
49. Když jsem husy pásala 30 🎵
50. Když jsem chodil do školy 32 🎵
51. Když jsem já sloužil 33 🎵
52. Když jsem já šel tou putimskou branou 34 🎵
53. Když jsem já ty koně pásal (Synek zachovalý) 35 🎵
54. Když jsem jel do Prahy 40 🎵
55. Když jsem k vám chodíval 35 🎵
56. Kolíbala bába čerta 36 🎵
57. Koulelo se koulelo 1 36 🎵
58. Koulelo se koulelo 2 36 🎸
59. Ková synek ková vrata 37 🎵
60. Kudy kudy kudy cestička 37 🎵
61. Letěla husička 38 🎵
62. Loučení loučení 38 🎵
63. Maličká su 39  
64. Mám já v levé noze trn 39  
65. Marjánko Marjánko 40  
66. Měla jsem já hulána 41  
67. Měsíček svítí 42  
68. Muzikanti co děláte 42  
69. Mysliveček skoro vstává 41  
70. Na Bílé Hoře 43  
71. Na rozloučení 43  
72. Na tom našem dvoře 44  
73. Na tom pražském mostě 44  
74. Na tu svatú Katerinu 45  
75. Na tý louce zelený 46  
76. Nechoď tam 47  
77. Nejsi nejsi 48  
78. Nemelem nemelem 49  
79. Nepudu domů 47  
80. Nestarej se ženo má 49  
81. Nestůjte mládenci pod okny 46  
82. Neťukej neťukej 50  
83. Ó řebíčku zahradnický 50  
84. Ó Velvary 51  
85. Oči černé oči 72  
86. Od Tábora až k nám 52  
87. Okolo Hradce 53  
88. Okolo Súče 54  
89. Ovčáci čtveráci 48  
90. Pásla ovečky 54  
91. Pásli ovce valaši 111  
92. Pec nám spadla 51  
93. Pekla vdolky 55  
94. Plavala husička po Dunaji 55  
95. Počkej já povím 56  
96. Pod naším okýnkem 56  
97. Pod našima okny 57  
98. Pod Prešpurkem kraj Dunaja 22  
99. Pod tým naším okenečkom 58  
100. Prší prší l2 27  
101. Ptala se Zuzana Kuby 59  
102. Ráda ráda můj zlatej Honzíčku 61  
103. Rostó rostó 60  
104. Rybička maličká 75  
105. Řekni řekni řekni jí 61  
106. Sedí vrabec na kostele 60  
107. Sivá holubičko 58  
108. Spadla mi šablička 63  
109. Spi synáčku spi (Spi děťátko spi) 62 🎵
110. Spievanky spievanky 62  
111. Stála basa u primasa 67  
112. Stůj břízo zelená 63  
113. Šel tudy měl dudy 66  
114. Šel zahradník do zahrady 64  
115. Šla Nanynka do zelí 64  
116. Šly panenky silnicí 65  
117. Takhle v Rokycanech 66  
118. Tancujte myši 68  
119. Táto můj mámo má 67  
120. Teče voda proti vodě 68  
121. Tluče bubeníček 69  
122. Tovačov Tovačov 70  
123. Travička zelená 71  
124. Týnom tánom 70  
125. U panského dvora 72  
126. Utíkej Káčo 74  
127. Už je to uděláno 76  
128. Už ty pilky dořezaly 71  
129. Voděnka studená 73  
130. Vstávaj Janko hore 69  
131. Vrť sa divča 73  
132. Vy řezníci řemesníci 25  
133. Vyletěla holubička ze skály 74  
134. Za tou naší stodoličkou 75  
135. Zajíček běží po silnici 76  
136. Zelený hájové 77  
137. Znám já hájíček (Ach má milá) 9 🎵
138. Zpívala bych zpívala 77  
139. Žežuličko kde jsi byla 1 78  
140. Žežuličko kde jsi byla 2 78