🌼 Ten chlumecký zámek

česká lidová

1. TenG chlumecký zámEmek jeAm za leD7semG,
   ten chlumecký zámek jeE7 za lesem,
   vzalAmi mě na vojnu, nevD7ěděl jsem,
   vzalGi mě na vojEmnu, nevAmědělD7 jsemG.

2. Když vzali, tak vzali, já tam půjdu,
   se svojí šavličkou bít se budu.

3. Šavlička broušená na dvě strany,
   doveze mě od vás koník vraný.

4. Můj koníček vraný pěkně skáče,
   ale má panenka tuze pláče.

5. Neplač, nenaříkej, že pryč půjdu,
   však já na tě taky myslit budu.

puntik
noty

akord akord akord akord akord


EN Chlumec’s Chateau

Hudba: česká lidová / Text: Mark Landry

1. BeGhind the woods thereEm is ChlumAmec’s chaD7teauG
   Behind the woods there is ChlumE7ec’s chateau
   AltAmhough they drafted me, ID7 did not know
   AltGhough they draftedEm me, IAm did notD7 knowG

2. If they want I’ll go there let them enlist
   With my little sabre I will resist

3. The dear little sabre has twoo sharp sides
   A black horse from you will give me my ride

4. My little black horse jups beatifully
   But my mommy’s crying sorrowfully

5. Don’t cry and feel sorry that I will go
   After all I’ll think about you also

puntik

📚 Ve zpěvníku:
Let’s Sing In English /40