🎄 Alžbětínská serenáda

Hudba: Ronald Binge / Text: Zdeněk Borovec

1. ZaGpalD svíčGkyD sváGtečCG  D
   GC svíčGkyD sváGtečCG  D
   naGplňC pohGáryD přátCel, které máš rádG
   a nabídni vlídDně, co můžeš dátG,
   neboť zákCon lásGky člověku kážDe
   dávat a brátG.

2. Připrav mísy sváteční
   plné vůně sváteční
   ať tví neznámí známí mohou si vzít
   a nabídni lůžko, teplo a klid,
   neboť zákon lásky člověku káže
   sklízet a sít.

3. Připoj píseň sváteční
   píseň krásnou, sváteční
   kterou možná tvůj táta před léty hrál
   když stál nad tvým lůžkem, v kterém jsi spal.
   Zákon lásky člověku káže
   milovat dál.

4. Zapal svíčky sváteční
   bílé svíčky sváteční
   naplň poháry přátel, které máš rád
   a nabídni vlídně, co můžeš dát,
   neboť zákon lásky člověku káže
   sklízet a sít.

   Neboť zákon lásky člověku káže
   dávat a brát.

noty

akord akord akord

Poznámka:
3.sloka se zpívá o tři tóny výše (tam tedy místo předznamenání 1# je C) a dovětek pak zas o dva a půl tónu níže (tam tedy místo předznamenání C je 2b). A k tomu samozřejmě posunout příslušné akordy.

Třeba mě zastřelte, ale mně stačí jednoduchá základní melodie pro celou písničku, i tak je krásná. Ti náročnější, kteří chtějí být jako Karel Gott, musí hledat jinde.