🎄 K Ježíškovi do Betléma

vánoční koleda

1. K JežGíškovi do Betléma AmjdeD7meG, aj, AmjdeD7meG,
   jemu pískat, jemu troubit buAmdeD7meG, aj, buAmdeD7meG.
   TakD7ú notu vesGelú aD7 dávno neslýchGanú,
   jenž seD7 nám narodilC v měsGBetD7G.

Celá koleda >>

🎄 Ze Sklenařic

vánoční koleda

1. HošAi, honem vzhůru, půjE7dem na koledu,
   spěšAvstávE7ejteA!
   Narození Páně oE7slavovat budem,
   jenA se chysE7tejteA!
   InstrumentyE7 také vemAte, jaké kdoE7 máte,
   instrumentyE7 také vemAte, jaké kdoE7 máte,
   dobAře naštymujte piE7áno i forte,
   tušA mu zahE7rajteA.

Celá koleda >>

🎄 Pochválen buď

vánoční koleda

1. PocDhválen buď JežEmíš Kristus, milA7ej MatějiD!
   Až na věky. KamEm pospícháš, bratA7ře OndřejiD?
   Hm do BetlémaEm běžím, coA se tam staloD, nevím.
   Prosím, bratře, vraťEm se se mnou, něcA7o ti povímD.

Celá koleda >>

🎄 Ondráši Matouši

vánoční koleda

1. OnCdráši, Matouši,
   víšDm-li, co se staG7loC?
   V Bet lémě na seně
   narDmodil se náhG7loC.
   Ej ej ejG7 ej, v BetCG7,
   ejC ej ejG7 ej, naC seG7.
   VemC dudy, přebíraj
   aDm do BetlémaG7 hybajC.

Celá koleda >>

🎄 Chtíc aby spal

Hudba a text: Adam Václav Michna z Otradovic

1. ChtícG, abyG7 spalC, tak zpívG7alaC synDmáčkoG7viC
   matGka, ježG7 ponCocovG7alaC, milDmáčkoG7viC:
   Spi, nebesG CG miClostAmG, PánAm jsi aD7 BůhG,
   přejCe tiG v lásCceG celFý rájG, pozDmemsG7 luhC.

Celá písnička >>