🎄 Bílé vánoce

Hudba: Irwing Berlin / Text: Jaroslav Moravec

C sním o vánocíchAm7 bílých,
vánCocích, jakD7é z dětství známG,  Am7
znělD7y zvonGky sanG7í a kažCpřánCmí
v ten denG splCniloA7 se námAm7.  D7
G sním o vánocíchAm7 bílD7ých,
vánCočním stromD7ku zářícímG,  Am7
světD7la svíčGek, jmelG7í a sníhC,  Cm
tak byl krásGdenAm7 o vánD7ocíchG.

Celá písnička >>

🎄 Alžbětínská serenáda

Hudba: Ronald Binge / Text: Zdeněk Borovec

1. ZaGpalD svíčGkyD sváGtečCG  D
   GC svíčGkyD sváGtečCG  D
   naGplňC pohGáryD přátCel, které máš rádG
   a nabídni vlídDně, co můžeš dátG,
   neboť zákCon lásGky člověku kážDe
   dávat a brátG.

Celá píseň >>

🎄 Mikulášku dobrý strýčku

vánoční koleda

MikGulášku, dobrý strýčku,
modClím sa ti modGlitbičku.
ZložD7 tú svoju plGnú nôšku,
dajD7 nám z darov tvojGich trošku,
čiG7 koníčCka medoGho,
čiG7 koláčCka makovéhGo,
dobG7strýčCku MikulášG,
veľD7a pekGných darD7ov mášG.

Celá koleda >>

🎄 K Ježíškovi do Betléma

vánoční koleda

1. K JežGíškovi do Betléma AmjdeD7meG, aj, AmjdeD7meG,
   jemu pískat, jemu troubit buAmdeD7meG, aj, buAmdeD7meG.
   TakD7ú notu vesGelú aD7 dávno neslýchGanú,
   jenž seD7 nám narodilC v měsGBetD7G.

Celá koleda >>

🎄 Ze Sklenařic

vánoční koleda

1. HošAi, honem vzhůru, půjE7dem na koledu,
   spěšAvstávE7ejteA!
   Narození Páně oE7slavovat budem,
   jenA se chysE7tejteA!
   InstrumentyE7 také vemAte, jaké kdoE7 máte,
   instrumentyE7 také vemAte, jaké kdoE7 máte,
   dobAře naštymujte piE7áno i forte,
   tušA mu zahE7rajteA.

Celá koleda >>

🎄 Pochválen buď

vánoční koleda

1. PocDhválen buď JežEmíš Kristus, milA7ej MatějiD!
   Až na věky. KamEm pospícháš, bratA7ře OndřejiD?
   Hm do BetlémaEm běžím, coA se tam staloD, nevím.
   Prosím, bratře, vraťEm se se mnou, něcA7o ti povímD.

Celá koleda >>

🎄 Ondráši Matouši

vánoční koleda

1. OnCdráši, Matouši,
   víšDm-li, co se staG7loC?
   V Bet lémě na seně
   narDmodil se náhG7loC.
   Ej ej ejG7 ej, v BetCG7,
   ejC ej ejG7 ej, naC seG7.
   VemC dudy, přebíraj
   aDm do BetlémaG7 hybajC.

Celá koleda >>