🎄 Bratři já jsem slyšel z nebe hlas

vánoční koleda

1. BratAři, já jsem slyšel z nebE7e hlasA,
   že se nám narodil MesE7iášA.
   NarE7odil se z čisAté panny v BetDE7,
   ležAí v plenE7kách obAvinutF#mý naHm seA.

Ref: VšecAko ptactvo zpívá,
       se svět rozlíhá:
     Ha  ha ha ha, ha ha ha ha,
     ha ha haE7 ha, jouA,
     jak nebeští anC#mlovF#mé zpíHmvaE7jouA.

2. Copak my mu, bratři, vezmeme,
   až my do Betléma půjdeme?
   Já mu vezmu strakaté telátko.
   A já mu dám to rohaté kůzlátko.

Ref: Všecko ptactvo…

3. Polez, Janku, z boudy s citerou,
   poslyš, jak žežulky kukajou.
   Já od Kuby svoje dudy hned vezmu.
   Já za vámi s houslema hned poběhnu.

Ref: Všecko ptactvo…

noty

akord akord akord akord akord akord

📚 Ve zpěvníku:
Já písnička 3 /55