Čerešničky 🌼

česká lidová

1. ČeDrešničky, čerešničky, čerešGD,
   vy ste sa ně rozHsypaly naEm cesE7A.
   [: KdoE vás najde, tenE7 vás posbíA7,
   D som mala včera veA7čer frajíraD. :]

Celý příspěvek

Bejvávalo 🌼

česká lidová – kánon

BejCvaG7lo, bejCvaG7lo, bejCvaG7lo dobCře.  G7
BejCvaG7lo, bejCvaG7lo, bejCvaG7lo dobCře.  G7
ZaC našichG7 mlaCdejch letG7
bejCval světG7 jaCko květG7.
BejCvaG7lo, bejCvaG7lo, bejCvaG7lo dobCře.  G7

Celý příspěvek

Boleslav Boleslav 🌼

česká lidová

1. BoAleslav, Boleslav, překrásné městoE7,
   BoAleslav, Boleslav, překrásné městoE7,
   neDplač, holka, neAnaříkej, moE7je nevěstoA,
   neDplač, holka, neAnaříkej, moE7je nevěstoA!

Celý příspěvek

Andulko šafářova 🌼

česká lidová

1. ADndulko šaA7fářovaD, husičky neA7máš domaD.
   Andulko šaA7fářovaD, husičky neA7máš domaD.
   HuA7sy jsou v ječDmeně, AnA7dulko, vyDžeň je!
   Vyžeň je z ječA7mene venD dřív, než budeA7 bílej denD!

Celý příspěvek