🌼 Ještě som sa neoženil

česká lidová

1. JešAmtě som sa neoženil, E7 ma žena bijAme
   a já som si narychtoval triE7 dubové kyAmjeG.
   [: S jedCným budem ženu bíti
   aDm s tým druhým dětGi, děti, dětE7i, děti
   aAm s tým třetím kyja, kyjačiskomDm
   pojAmdem na EletAmy. :]

Celá písnička s anglickou verzí

🌼 Hop hej cibuláři

(Cibulička)

česká lidová

HopA hej, cibE7ulářiA, cibE7ulářiA jedE7ou,
hopA hej, cibE7uličkuA, cibE7uličkuA veE7zouA.
CibE7ulička sladAká, E7 panenka hladAká.
Hop hej, cibE7ulářiA, cibE7ulářiA jeE7douA.
Cibuláři jedE7ou, cibAuličku vezE7ou,
cibAu, cibu, cibu, cibE7uličku,
budou ji prodávat poA troníčku.

Celá písnička >>

🌼 Holka modroooká

česká lidová

1. HolGkaC modGrooká, nesD7edávej uG potoka,
   holkaC modGrooká, nesD7edávej tamG!
   V potD7oce je velGká voda,
   vezD7me-li tě, budGe škoda.
   HolkaC modGrooká, nesD7edávej tamG!

Celá písnička >>