🌼 Dej sedláče dej syna

česká lidová

1. DejC, sedláčFe, dejG7 syna,
   dej, sedláče, dejC syna,
   buG7de veliká vojnaC.

2. Sedláček se zastaral,
   sedl za stůl, zaplakal.

3. Já jenom tři dcery mám,
   ach, můj Bože, kterou dám?

4. Ty, dceruško nejstarší,
   jdi za mě bojovati.

5. Ach, tatíčku, nepůjdu,
   já bojovat nebudu.

6. Já jsem srdce měkkého,
   já se bojím každého.

7. Ty, dceruško prostřední,
   jdi za mě bojovati.

8. Ach, tatíčku, nepůjdu,
   já bojovat nebudu.

9. Já jsem srdce měkkého,
   já se bojím každého.

10. Poslal pro tu nejmladší:
    Tebe já mám nejradši.

11. Pojď, dceruško, pojď domů,
    pojeď za mě na vojnu.

12. Já, tatíčku, já půjdu,
    za vás bojovat budu.

13. Já jsem srdce tvrdého,
    nebojím se žádného.

14. Když na koně sedala,
    otec, mári, plakala.

15. Jeď, dceruško, jeď s Bohem,
    dej ti Pán Bůh dobrý den.

16. Jak do vojny přijela,
    třikrát vojsko objela.

noty

akord akord akord

📚 Ve zpěvníku:
Zpívánky /26

blbost blázni chlast chudoba diskriminace faleš farmáři hrdinové jídlo koně kovbojové lovci milenci muzika máma namlouvání námořníci oheň osada otroci padouši pohřeb politika poprava prostitutky psychologie rozchod samota smrt smutek stáří svatba touha trampové uspávanky vlast vojna vzpomínky vztahy válka zbožnost zima zvířátka černoši řemeslníci