🌼 Dej sedláče dej syna

česká lidová

1. DejC, sedláčFe, dejG7 syna,
   dej, sedláče, dejC syna,
   buG7de veliká vojnaC.

2. Sedláček se zastaral,
   sedl za stůl, zaplakal.

3. Já jenom tři dcery mám,
   ach, můj Bože, kterou dám?

4. Ty, dceruško nejstarší,
   jdi za mě bojovati.

5. Ach, tatíčku, nepůjdu,
   já bojovat nebudu.

6. Já jsem srdce měkkého,
   já se bojím každého.

7. Ty, dceruško prostřední,
   jdi za mě bojovati.

8. Ach, tatíčku, nepůjdu,
   já bojovat nebudu.

9. Já jsem srdce měkkého,
   já se bojím každého.

10. Poslal pro tu nejmladší:
    Tebe já mám nejradši.

11. Pojď, dceruško, pojď domů,
    pojeď za mě na vojnu.

12. Já, tatíčku, já půjdu,
    za vás bojovat budu.

13. Já jsem srdce tvrdého,
    nebojím se žádného.

14. Když na koně sedala,
    otec, máti, plakala.

15. Jeď, dceruško, jeď s Bohem,
    dej ti Pán Bůh dobrý den.

16. Jak do vojny přijela,
    třikrát vojsko objela.

noty

akord akord akord

📚 Ve zpěvníku:
Zpívánky /26


blázni chlast chudoba faleš farmáři jídlo koně kovbojové loučení lovci marnivost milenci muzika máma namlouvání námořníci osada padouši pohádka pohřeb politika poprava prostitutky psychologie rozchod rybáři samota smrt smutek svatba svoboda touha uspávanky vlast vojna vzpomínky vztahy válka vánoce zbožnost zima zvířátka černoši řeka řemeslníci