Je v dáli jedna zem 🎵

(Dva kamarádi)

Hudba: František Antonín Tichý / Text: Bedřich Aust

1. V maClé chatě podG#7 horama žiCli řaFdu letC,
   žili věrní kaG#7marádi, jakC je oFsud svedC.
   SnáAmšeli svůj těžký život klidDmně, na rtech smích,
   pracovali doAm úpadu v strG7mých propastíchC.
   Byli dva jen v ceG#7lém kraji, druhC měl druFha rádC,
   někdy se jim vedG#7lo dobře, Ckdy Fli hladC.
   SeDm7dávali ve své chýši nadC propaE7stí kdesAm,
   zpíCvali si oAm své vlasti, kdyžD7 se soumrak nesG7.

Celý příspěvek

Frankie Dlouhán 🎵

Hudba: Curt Sapaugh – Robert Allen Austin / Text: Jan Nedvěd

1. Kolik je smutGného, když mraCky černé jdouG
   lidem nad hlavouD7, smutCnou dálavouG.
   Já slyšel příběh, který velGkou pravdu mělG,
   za čas odletělD7, kažCdý zapomnělG.

Celý příspěvek

Montgomery 🎵

(Jižní eskadrona)

Hudba: tradicionál / Text: Miloslav Jaroš

1. DéšťD ti, holka, smáčel vlaCsy,  Em
   z tvýchA očíA7 zbyl prázdnej kruhD.
   Kde je zbytek tvojí kráCsy,  Em
   toAdnesA7ka snad jen BůhD.

Celý příspěvek