Je v dáli jedna zem 🎵

(Dva kamarádi)

Hudba: František Antonín Tichý / Text: Bedřich Aust

1. V maClé chatě podG#7 horama žiCli řaFdu letC,
   žili věrní kaG#7marádi, jakC je oFsud svedC.
   SnáAmšeli svůj těžký život klidDmně, na rtech smích,
   pracovali doAm úpadu v strG7mých propastíchC.
   Byli dva jen v ceG#7lém kraji, druhC měl druFha rádC,
   někdy se jim vedG#7lo dobře, Ckdy Fli hladC.
   SeDm7dávali ve své chýši nadC propaE7stí kdesAm,
   zpíCvali si oAm své vlasti, kdyžD7 se soumrak nesG7.

Ref: Je v Cli jedna krásná zem, tak jaG7ko žádná snadC,
     tam slunce svítí celý rok a G7ží plný sadC.
     Je v Fli jedna krásDmná zem a v C je víska A7,
     tak maD7lá v tichém údolí zakryta horamaG7.
     Je v Cli jedna krásná zem a tuG7 mám tolik rádC,
     v C7 zeFmi jsem se naCrodilD7 a tamC chci uG7ratC.

2. Žili spolu dlouhá léta, jednou přišel den,
   kdy z nich jeden v chatě zůstal večer samoten.
   Hledal svého kamaráda nocí mlhavou,
   až ho našel ráno ležet v krvi pod skalou.
   Umíraje pravil smutně hlasem sesláblým:
   Tuhle ránu nevydržím, to sám dobře vím.
   Pozdrav za mne malou chýši, třásl se mu ret,
   zazpívej mi o mé vlasti ještě naposled.

Ref: Je v dáli…

noty

V sešitě:
Osadní notes 18 /2


Verze pozměněná lidovým předáváním:

1. V malé chatě pod horama žili řadu let,
   žili tam dva kamarádi, jak je osud sved.
   Snášeli svůj trpký osud tiše na rtech svých,
   vyprávěli o své zemi, o útrapách svých.

Ref: Tam v dáli je ta krásná zem a tu mám tolik rád.
     Tam slunce svítí celý den a růží plný sad.
     V té zemi jsem se narodil a v té chci umírat,
     v té zemi jsem se narodil a v té chci umírat.

2. Tak tam žili dlouhá léta, až tu přišel den,
   v malé chatě pod horama zůstal jen jeden.
   Šel hledat svého kamaráda nocí mlhavou
   až ho našel jednou z rána v krvi pod skalou.

Ref: Tam v dáli je ta krásná zem a tu máš tolik rád.
     Tam slunce svítí celý den a růží plný sad.
     V té zemi jsi se narodil a v té’s chtěl umírat,
     v té zemi jsi se narodil a v té’s chtěl umírat.

3. Z posledních sil zvedl hlavu a pak zašeptal,
   co mělo se stát, stalo se, vše jsem prohrál.
   Zazpívej mi, kamaráde, ještě naposled,
   zazpívej mi o mé zemi, než mi dojde dech.

Ref: Tam v dáli je ta krásná zem a tu’s měl tolik rád.
     Tam slunce svítí celý den a růží plný sad.
     V té zemi jsi se narodil a v jiné umíráš,
     v té zemi jsi se narodil a v jiné umíráš.

blbost chlast chudoba filozofie indiáni koně kovbojové lovci marnivost milenci motorky muzika máma namlouvání nevěra náklaďáky námořníci odloučení odmítnutí otroci padouši piráti pohádka politika poprava prázdniny psychologie příroda rande rozchod smrt snění touha trampové tuláci uspávanky vlast vojna vyhnanci vyznání vzpomínky vztahy válka zlatokopové černoši