🎄 Ze Sklenařic

vánoční koleda

1. HošAi, honem vzhůru, půjE7dem na koledu,
   spěšAvstávE7ejteA!
   Narození Páně oE7slavovat budem,
   jenA se chysE7tejteA!
   InstrumentyE7 také vemAte, jaké kdoE7 máte,
   instrumentyE7 také vemAte, jaké kdoE7 máte,
   dobAře naštymujte piE7áno i forte,
   tušA mu zahE7rajteA.

2. Děvčata, vy zpívat budete pomáhat
   libými hlasy,
   ať se množí sláva vždycky neskonalá
   pro všechny časy.
   Gloria, gloria, in excelsis Deo,
   gloria, gloria, in excelsis Deo,
   a na zemi pokoj lidem dobré vůle
   budiž popřáno.

3. Vám též, hospodáři, přejem, ať se daří
   všecko, co máte,
   v domě i na poli, v stodole, kdekoli,
   čím vy vládnete.
   Požehnání Boží ať přijde ve zboží,
   požehnání Boží ať přijde ve zboží,
   by nám Ježíšek dal, hojnost všeho popřál
   z milosti Boží.

4. Kdo nám dá koledu, jako by dal Bohu,
   jemu samému,
   neb to sám oznámil, v písmě svatém zjevil,
   věříme tomu.
   Za to nám radost dá, jež nepomine nikdá,
   za to nám radost dá, jež nepomine nikdá,
   ale až na věky trvat bude vždycky
   vaše náhrada.

noty

akord akord

📚 Ve zpěvníku:
Já písnička 3 /64

ze sbírky Krkonošské koledy (autor J. Horák)