🎄 Kyrie eleison

vánoční koleda

1. KyrGie eCleisonG eCleisonG,
   óC, KristeG, eleiD7sonG.

2. Narodil se Boží syn, Boží,
   v Betlémě mezi zvěří.

3. V Betlémě, malém městě,
   najdete ho zajisté.

4. Josef dítě kolíbá, kolíbá,
   matka plenky zahřívá.

5. Vůl, osel naň dýchají, dýchají,
   Ježíše zahřívají.

noty

akord akord akord

📚 Ve zpěvníku:
Já písnička 3 /57

Význam slov „Kyrie eleison“ je „Pane, smiluj se“.
Pochází z řečtiny a podle správné řecké výslovnosti má tato věta sedm slabik „ky – ri – e e – le – i – son“, což se v praxi zkracuje podle hudby.