🎄 Pochválen buď

vánoční koleda

1. PocDhválen buď JežEmíš Kristus, milA7ej MatějiD!
   Až na věky. KamEm pospícháš, bratA7ře OndřejiD?
   Hm do BetlémaEm běžím, coA se tam staloD, nevím.
   Prosím, bratře, vraťEm se se mnou, něcA7o ti povímD.

2. Naši hoši večer pásli blízko Betléma,
   velká jasnost na obloze jako den byla.
   Andělský zpěv slyšeli, do Betléma běželi,
   že se narodil Kristus Pán, pravdu mluvili.

3. Nechoďme tam jako blázni, milej Ondřeji,
   abysme tam nešli prázdni, když nic nemají.
   Pojďme pro kamarády, naberem s sebou dary,
   až toho trochu shledáme, půjdem spěšněji.

4. Vzhůru, bratři, kamarádi, budeme hráti,
   kdepak jsou ty malé děti, ať jdou zpívati.
   Franto, pískej klarinety, Ondřeji, vem valdhorny,
   Tadeáši, polní trouby a Nácku, bubny.

noty

akord akord akord akord akord

📚 Ve zpěvníku:
Já písnička 3 /59