🎄 Čas radosti veselosti

vánoční koleda

1. ČasC radosGti, vesFelosCti světDmu naG7stal nynCí,
   že Bůh věčGný, neFkonečCnarDmodilG7 se z panCny.
   [: V městečku BetFC v jesličkách naF sláC
   leží malGé pacFholátCko naG ziC. :]

2. To jsme všichni lidé hříšní radostně čekali,
   co andělé dnes vesele nám jsou zvěstovali.
   A protož plesejme, všichni se radujme,
   pacholátku, nemluvňátku zpívejme.

3. Spasiteli, kvítku milý, Pane náš Ježíši,
   z čisté Panny narozený, poklade nejdražší!
   Králi náš, Pane náš, skloň se k nám jako Pán,
   dej milosti, dej radosti dojít k nám.

noty

akord akord akord akord akord

📚 Ve zpěvníku:
Já písnička 5 /80


SK Čas radosti veselosti(2)

vánoční koleda

1. ČasC radosGti, vesFelosCti nasDmtal požG7ehnanCý,
   keď SpasitGeľ, vykFupitCnarDmodilG7 sa z panCny
   [: v mestečku BetFlemeC v jasličkách naF slameC
   leží malGé pacFholiatCko naG zimeC. :]

2. Čo sme všetci ľudia hriešni túžobne čakali,
   to anjeli pre svet celý mocne zvestovali.
   A preto plesajme, spolu sa radujme,
   pacholiatko, nemluvniatko vitajme.

3. Spasiteľu, nebies Kráľu, Pane náš Ježíši,
   z čistej Panny narodený, poklad náš najdrahší,
   Kriste náš, Pane náš, skloň sa k nám ako Pán
   a z milosti do radosti uveď nás.