🎄 Anděl pastýřům zvěstoval

vánoční koleda

1. ACndělG pasEAmřůmDm zvěsEtoH7valE,
   aAmbyG seC kažFAm raGdoDmvalC.
   RadujDmme seE, veAmselEmeE7 seAm
   z JehoG naCroDmzeG7C.

2. Že se narodil Kristus Pán,
   od Boha Otce k nám poslán.
   Radujme se, veselme se
   z Jeho narození.

3. Ó, velká tato láska k nám,
   kterou prokázal On jest nám.
   Radujme se, veselme se
   z Jeho narození.

4. Zrozen jest nám k vykoupení
   od věčného zatracení.
   Radujme se, veselme se
   z Jeho narození.

5. Nebe, země mají radost
   nad Tím, jenž přišel hlásat ctnost.
   Radujme se, veselme se
   z Jeho narození.

6. On jest ten nám přislíbený
   Messiáš očekávaný.
   Radujme se, veselme se
   z Jeho narození.

7. S jakou pokorou velikou
   přišel spasit duši lidskou.
   Radujme se, veselme se
   z Jeho narození.

8. Jenž slavný v nebeském kůru
   vzal na se lidskou podstatu.
   Radujme se, veselme se
   z Jeho narození.

9. K Jesličkám Jeho spěchejme,
   s pastýři se Mu klanějme.
   Radujme se, veselme se
   z Jeho narození.

10. Obětujme Jemu dary
    ze srdce své plné pokory.
    Radujme se, veselme se
    z Jeho narození.

11. Ten, jenž jest pln Božské slávy,
    přijímá od nás rád dary.
    Radujme se, veselme se
    z Jeho narození.

12. Pravdu přišel nám oznámit
    a zázraky vše potvrdit.
    Radujme se, veselme se
    z Jeho narození.

13. Pevně věříce té pravdě
    čiňme dle ní v každé době.
    Radujme se, veselme se
    z Jeho narození.

14. Ježíš co přítel všech lidí
    nad naším spasením vždy bdí.
    Radujme se, veselme se
    z Jeho narození.

15. Nuzné a bídné zve k Sobě,
    těší je v jejich chudobě.
    Radujme se, veselme se
    z Jeho narození.

16. Hříšníky kající potěší,
    že jim k pomoci přispíší.
    Radujme se, veselme se
    z Jeho narození.

17. Prosme Ho všichni srdečně,
    by nás spasil časně, věčně.
    Radujme se, veselme se
    z Jeho narození.

noty

akord akord akord akord akord akord akord akord akord

📚 Ve zpěvníku:
Já písnička 2 /160