🎄 Chtíc aby spal

Hudba a text: Adam Václav Michna z Otradovic

1. ChtícG, abyG7 spalC, tak zpívG7alaC synDmáčkoG7viC
   matGka, ježG7 ponCocovG7alaC, milDmáčkoG7viC:
   Spi, nebesG CG miClostAmG, PánAm jsi aD7 BůhG,
   přejCe tiG v lásCceG celFý rájG, pozDmemsG7 luhC.

2. Tobě jsem lůžko ustlala, Spasiteli,
   k chvále tvé tvory svolala, Stvořiteli.
   Zasvitl z nebe hvězdy jas v jesličky tvé,
   národy všechny světlem svým k Betlému zve.

3. Dřímej, to matky žádost je, holubičko,
   v tobě se duše raduje, ó, perličko.
   Nebesa chválu pějí tvou, slávu a čest,
   velebí Tebe každý tvor, tisíce hvězd.

4. Ó, lilie, ó, fialko, ó, růže má,
   dřímej, má sladká útěcho, zahrádko má.
   Labuti má a loutno má, slavíčku můj,
   dřímej, má harfo líbezná, synáčku můj.

5. Miláčku, spi a zmlkněte andělové,
   před Bohem se mnou klekněte, národové!
   Sestoupil v pravdě boží syn na naši zem,
   přinesl spásu, pokoj svůj národům všem.

akord akord akord akord akord akord akord