🎄 Dědečku dědečku koleda

česká vánoční koleda

DědCečku, dědečku, kolG7edaC,
dejte mi oříšek nebG7o dvaC.
NedFáte-li oG7říšek,
provFrtáme kožG7íšek,
dědCečku, dědečku, kolG7edaC.

noty

akord akord akord

📚 Ve zpěvníku:
Já písnička 1 /108