🎄 Jak jsi krásné neviňátko

česká vánoční koleda

1. JakG jsi krásné, nevD7iňátGko,
   vprostřed bídy, nebD7ožátGko.
   Před tebou padD7ámeG,
   dary své skládD7ámeG.

2. Já ti nesu dvě kožičky,
   by zahřály tvé údičky.
   Já zas trochu mlíčka,
   by kvetla tvá líčka.

3. Já ti nesu veselého
   beránka ze stáda svého,
   s ním si můžeš hráti,
   libě žertovati.

4. A co my ti nuzní dáme?
   Darovati co nemáme.
   My ti zadudáme,
   písně zazpíváme.

5. Pastuškové mu dudají,
   zvuky dud se rozléhají,
   slavně dudy dují,
   všeci prozpěvují.

noty

akord akord