🎄 My tři králové

česká vánoční koleda

1. My třiD královHmé jdemEme k vámD,
   štěsGtí, zdraEm vinšujA7em vámD.

2. Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
   my jsme k vám přišli z daleka.

3. Z daleka je cesta naše,
   do Betléma mysl naše.

4. Co ty, černej, stojíš vzadu,
   vystrkuješ na nás bradu.

5. A já černej vystupuju
   a Nový rok vám vinšuju.

6. A my taky vystupujem
   a Nový rok vám vinšujem.

noty

akord akord akord akord akord