🎄 Nesem vám noviny

česká vánoční koleda

1. NesAem vámD novAinyD, posAlouchejE7teA,
   z betlémsD krajAinyD, pozAor dejE7teA.
   Slyšte je pilně a neomylE7ně,
   slyšAte je pilně a neomylE7ně,
   rozAmejE7teA.

2. K němužto andělé s nebe přišli,
   i také pastýři jsou se sešli.
   Jeho vítali, jeho chválili,
   jeho vítali, jeho chválili,
   dary nesli.

3. Andělé v oblacích prozpěvují,
   narození Páně ohlašují,
   že jest narozen, v jeslích položen,
   že jest narozen, v jeslích položen,
   oznamují.

noty

akord akord akord