📚 Let’s Sing In English

obal

Zpívejme anglicky české, moravské a slovenské lidové písničky
vyd, MONATEX, Ostrava 1994
80 stran
50 písní dvojjazyčně s notami a akordy
ISBN 80-85780-23-2

    Písnička Str Tx
1. 🌼 Až já budu velká 59
2. 🌼 Beskyde Beskyde 10
3. EN Black Eyes -Černé oči jděte spát- 52
4. 🌼 Boleslav Boleslav 75
5. EN Boleslav Boleslav(2) -Boleslav Boleslav- 75
6. EN Cabbage Nan Went To Gather -Šla Nanynka do zelí- 26
7. 🌼 Co to tam šupoce 8
8. 🌼 Černé oči jděte spát 52
9. 🌼 Červená modrá fiala 73
10. 🌼 Červený šátečku 24
11. 🌼 Dobrú noc má milá SK 71
12. 🌼 Ej lásko lásko 65
13. 🌼 Ej od Buchlova 46
14. EN Gardener Went, The -Šel zahradník do zahrady- 60
15. EN He Beats On The Timbrel -Hra na vojáky- 56
16. 🌼 Hořela lípa hořela 62
17. EN Hound Bound, A -Skákal pes- 70
18. 🎵 Hra na vojáky (Tluče bubeníček) 56
19. EN Chlumec’s Chateau -Ten chlumecký zámek- 40
20. EN I Am Not Even Married Yet -Ještě som sa neoženil- 28
21. EN I Have Horses -Já mám koně vraný koně- 12
22. EN If A Maiden Were Here -Kdyby tady byla taková panenka- 48
23. EN If You Would Have A Hundred Sheep -Kdybys měla má panenko sto ovec- 16
24. EN I’m From Kutna Hora -Já jsem z Kutné hory- 72
25. EN In A Meadow Which Is Green -Na tý louce zelený- 20
26. EN In Hradec’s Region -Okolo Hradce- 32
27. EN It is Heľpa -To ta Heľpa- 36
28. 🌼 Já jsem z Kutné hory 72
29. 🌼 Já mám koně vraný koně 12
30. 🌼 Ještě som sa neoženil 28
31. 🌼 Kdyby tady byla taková panenka 48
32. 🌼 Kdybys měla má panenko sto ovec 16
33. 🌼 Když jsem já ty koně pásal 18
34. 🌼 Když jsem šel z Hradišťa 34
35. 🌼 Kolíne Kolíne 67
36. 🌼 Láska Bože láska SK 58
37. EN Let’s Dance Let’s Dance Swirl Around -Tancuj tancuj vykrúcaj- 30
38. EN Lime Tree Was Aglow Aglow, The -Hořela lípa hořela- 62
39. EN Little Cold Water, A -Voděnka studená- 69
40. EN Little Dove Has Flown Away, A -Vyletěla holubička- 50
41. EN Little Grey Pigeon, The -Sivá holubičko- 64
42. EN Little Songs Little Songs -Spievanky spievanky- 51
43. EN Little White Wine, A -Vínečko bílé- 63
44. 🌼 Loučení loučení 14
45. 🌼 Marjánko Marjánko 66
46. 🌼 Měsíček svítí 55
47. EN My Little Sweet Red Scarf -Červený šátečku- 24
48. EN My Mary My Mary -Marjánko Marjánko- 66
49. 🌼 Na tom pražským mostě 77
50. 🌼 Na tý louce zelený 20
51. EN Near Frydek -Okolo Frýdku cestička- 54
52. EN Nighty Night My Sweet Love -Dobrú noc má milá- 71
53. 🌼 Ó řebíčku zahradnický 68
54. EN Oh Beskyd Oh Beskyd -Beskyde Beskyde- 10
55. EN Oh Carnation From The Garden -Ó řebíčku zahradnický- 68
56. EN Oh kolin Oh Kolin -Kolíne Kolíne- 67
57. EN Oh Love God Lord Oh Love -Láska Bože láska- 58
58. 🌼 Okolo Frýdku cestička 54
59. 🌼 Okolo Hradce 32
60. EN On Prague’s Bridge -Na tom pražským mostě- 77
61. EN On The Road Went Two Maidens -Šly panenky silnicí- 44
62. EN Our Dear Ivan -Píseň o nedbalém žáku- 76
63. EN Our Stove Fell Down -Pec nám spadla- 57
64. 🌼 Pásla ovečky 7
65. 🌼 Pec nám spadla 57
66. 🎵 Píseň o nedbalém žáku (Ivánku náš | Adámku náš) 76
67. 🌼 Pod naším okýnkem 74
68. 🌼 Pod našima okny 42
69. 🌼 Prší prší 61
70. EN Raining Raining -Prší prší- 61
71. EN Red And Blue-Coloured Violet -Červená modrá fiala- 73
72. EN Rožnov’s Clocks -Rožnovské hodiny- 22
73. 🌼 Rožnovské hodiny 22
74. EN Run And Flee Katie -Utíkej Káčo utíkej- 53
75. EN Saying Bye -Loučení loučení- 14
76. EN She Grazed Sweet Sheep -Pásla ovečky- 7
77. 🌼 Sivá holubičko 64
78. 🌼 Skákal pes 70
79. EN Small Bit Of Green Grass, A -Travička zelená- 38
80. 🌼 Spievanky spievanky SK 51
81. EN Sweet Moon’s Glowing, The -Měsíček svítí- 55
82. 🌼 Šel zahradník do zahrady 60
83. 🌼 Šla Nanynka do zelí 26
84. 🌼 Šly panenky silnicí 44
85. 🌼 Tancuj tancuj vykrúcaj 30
86. 🌼 Ten chlumecký zámek 40
87. 🌼 To ta Heľpa SK 36
88. 🌼 Travička zelená 38
89. EN Under Our Small Window -Pod naším okýnkem- 74
90. EN Underneath Our Windows -Pod našima okny- 42
91. 🌼 Utíkej Káčo utíkej 53
92. 🌼 Vínečko bílé 63
93. 🌼 Voděnka studená 69
94. 🌼 Vyletěla holubička 50
95. EN Well My Love My Love -Ej lásko lásko- 65
96. EN Well Then From Buchlov -Ej od Buchlova- 46
97. EN What is rustling there -Co to tam šupoce- 8
98. EN When I Left Hradište -Když jsem šel z Hradišťa- 34
99. EN When I Took The Horses To Graze -Když jsem já ty koně pásal- 18
100. EN When I’m Grown Up Fully -Až já budu velká- 59