🌼 Červená modrá fiala

česká lidová

1. ČerDvená, modGfiDala, fiala,
   kdes ji, má miAlá, trDhala, trhala,
   kdes ji, má milá trAhalaD?

2. Trhala jsem ji v zahrádce, v zahrádce,
   zabolelo mě mé srdce, mé srdce,
   zabolelo mě mé srdce.

3. Zelené, bílé ořeší, ořeší,
   ach, kdo mé srdce potěší, potěší,
   ach, kdo mé srdce potěší?

4. Zarmoutil mně ho ledakdo, ledakdo,
   ale potěšit nemá kdo, nemá kdo,
   ale potěšit nemá kdo.

5. Proč by tě srdce bolelo, bolelo,
   když už máš, holka, jiného, jiného,
   když už máš, holka, jiného.

noty

akord akord akord


EN Red And Blue-Coloured Violet

Hudba: česká lidová / Text: Mark Landry

1. RedD and blue-colGoured violDet, violet
   Where’s it from, myA love youA picked it, you picked it
   Where’s it from, my love, youA picked itD?

2. It’s from the garden picked by me, picked by me
   But in my heart I was sorry, was sorry
   But in my heart I was sorry

3. Nuts which are coloured green and white, green and white
   Well, yho could give my heart delight, heart delight
   Well, who could give my heart delight

4. Everyone causes me distress, me distress
   No-one can give me happiness, happiness
   No-one can give me happiness

📚 Ve zpěvníku:
Let’s Sing In English /73


blbost blázni chlast chudoba diskriminace faleš farmáři hrdinové jídlo koně kovbojové lovci milenci muzika máma namlouvání námořníci oheň osada otroci padouši pohádka pohřeb politika poprava psychologie rozchod samota smrt smutek stáří svatba touha trampové uspávanky vlast vojna vzpomínky vztahy válka vánoce zbožnost zvířátka černoši řemeslníci